Knihu „Atlas panoramatické hysteroskopie“ můžete zakoupit zde.Kniha Atlas panoramatické hysteroskopie

 1.  ÚVOD
 2. ENDOMETRIUM
 3. HYPERPLÁZIE ENDOMETRIA
 4. ENDOMETRIÁLNÍ POLYP
 5. SUBMUKÓZNÍ MYOM
  Cena ČGPS za nejlepší publikaci Petr Kovář

  Publikace obdržela ocenění České gynekologické a porodnické společnosti JEP za nejlepší monografii 2016/17

 6. VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY DĚLOŽNÍ
 7. INTRAUTERINNÍ ADHEZE
 8. DEFEKT JIZVY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU
 9. ADENOMYÓZA
 10. CHRONICKÁ ENDOMETRITIS
 11. DĚLOHA S PATOLOGICKÝM TEKUTÝM OBSAHEM (MUCOMETRA, HEMATOMETRA, PYOMETRA)
 12. KARCINOM ENDOMETRIA
 13. REZIDUA TĚHOTENSKÉ TKÁNĚ
 14. NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKA A LNG – IUS
 15. HRDLO DĚLOŽNÍ
 16. VEJCOVODY
 17. LÉKY S VLIVEM NA ENDOMETRIUM
 18. KOMPLIKACE
 19. RARITY