192015Srp

Abraze

lat. Ab -, rado – škrabat Mechanické obrušování dvou povrchů, získání drobných částeček materiálu. V gynekologii hovoříme o abrazi sliznice děložní. Abrazí získáváme materiál při kyretáži. . Literatura: VOKURKA M., HUGO J., Velký lékařský slovník, Maxdorf, 2009, ISBN 978-80-7345-202-5 ROZTOČIL A., Moderní gynekologie, Grada Publishing a.s., 2011 ,  ISNB 978-80-247-2832-2 Výraz abraze v gynekologickém slovníku na…

Více o abrazi
192015Srp

Polyp

(snad od řec. polypus – chobotnice, mnohonožec) Jako polyp označuje lékařská terminologie výrůstek na sliznici. V gynekologii mluvíme nejčastěji o polypu děložní sliznice. Jsou to stopkaté, nebo přisedlé útvary, které jsou jakýmsi zdvojením  sliznice. Polypy se mohou nacházet na sliznici dutiny děložní (tzv. endometriální polyp), nebo hrdla děložního (tzv. cervikální polyp). Označení polyp je pouze popisné…

Více o polypu
192015Srp

Myom

Myom (leiomyom, angl. fibroid) je benigní (= nezhoubný) útvar vyrůstající z děložní stěny. Myom můžeme charakterizovat jako tuhý svalový uzlík o průměru 1 cm až (výjimečně) několika decimetrů. Skládá se z hladkosvalových buněk myometria (= svaloviny děložní). Děložní myom je jednoznačně nejčastěji se vyskytujícím nezhoubným nádorem v oblasti ženského genitálního traktu. Myomy se vyskytují osamoceně, někdy bývají…

Více o myomu
192015Srp

Kyretáž

fr.curette, od curer – vyškrabovat, čistit Jedná se o chirurgický výkon prováděný zpravidla v celkové anestezii, kdy se do dutiny děložní přes hrdlo děložní zavede kyreta (což je kovový nástroj zakončený kličkou) a provede se snesení (seškrábnutí) děložní sliznice. Tento výkon se nejčastěji užívá při diagnostice a terapii silného menstruačního krvácení, nejasných nitroděložních nálezů (polyp, myom)…

Více o kyretáži
192015Srp

Biopsie

bios –živý (řec.), opsia – zrak (řec.) Jedná se o metodu odběru malého vzorku živé tkáně. Při správném zacílení a provedení je možné takto získat přesnou informaci o biologické povaze odebrané tkáně. K odběru tkáně můžeme použít kyretu, klíšťky, kartáček (např. cytobrush) či skalpel. Tato metoda je hojně využívaná k diagnostice nejasných nálezů na děloze, zejména pak…

Více o biopsii