Jeden z nejčastějších gynekologických výkonů – HYSTEROSKOPIE – je již od r. 2009 díky našemu pracovišti v ČR možno podstoupit AMBULANTNĚ

 • velmi šetrná diagnostická a operační metoda v gynekologii bez nutnosti narkózy
 • ve světě již třicetiletá tradice, v ČR ji t. č. nabízí asi pět pracovišť (např. Gynprenatal Havířov a Gynenatal Hlučín)
 • alternativa pro spoustu žen, které jsou jinak kvůli pouhému odebrání vzorků či vyčištění dělohy vyslány k hospitalizaci

Ambulantní hysteroskopie

gynekologický výkon, který bez narkózy umožňuje prohlédnout dutinu děložní speciálním nástrojem (tzv. hysteroskopem), cíleně odebrat vzorky tkání, případně rovnou provést léčebný zákrok.

Cílem výkonu je:

 • důkladně prohlédnout dutinu děložní a nepřehlédnout lokální patologii
 • získat cílenou biopsii
 • řešit drobné léze

Může být využita k diagnostikování stavu (tzv. hysteroskopie diagnostická) i k léčbě (tzv. hysteroskopie operační).

Vizualizace ambulantní hysteroskopie

Kdy ambulantní hysteroskopie pomáhá (indikace)

Myom, před a po ambulantním odstranění

 • při abnormálním děložním krvácení
 • v případě abnormálního ultrazvukového nálezu
 • při problémech s bolestivou menstruací
 • při neplodnosti danou děložními faktory
 • při infertilitě (neschopnosti donosit dítě)
 • lokalizace a extrakce nitroděložního tělíska
 • kontrola po operacích na děloze
 • rezidua po porodu či potratu
 • vaginoskopie u panen a dětí (cizí těleso)

Průvodce nejčastějšími nálezy najdete v sekci fotogalerie a videa.

Operační zákrok

Zákrok se provádí velice tenkým operačním nástrojem – tzv. hysteroskopem, který má průměr 3 mm a je tedy tenčí, než když se zavádí nitroděložní tělísko. Proto není nutné žádné umrtvení, jenom zcela výjimečně se provádí znecitlivění lokálním anestetikem (podobně jako u zubaře). Žena si také před zákrokem může vzít ibuprofen (např. Brufen) nebo paracetamol (Paralen).

Odstranění polypu hysteroskopem
Odstranění polypu hysteroskopem

Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo. Po mírném naplnění dutiny děložní čirou kapalinou jsou za sterilních podmínek optikou přehlédnuty děložní hrdlo a dutina a získány vzorky tkání. Je-li to pro provedení výkonu nutné, rozšiřujeme hrdlo děložní dilatací. Hysteroskopem jsou do dělohy zavedeny operační nástroje, pomocí kterých je proveden malý operační výkon – např. odebrání vzorků sliznice, odstranění polypu atd. Někdy je k výkonu připojena abraze hrdla a těla děložního, tj. odstranění („seškrábnutí“) sliznice kyretou. Doba trvání výkonu je zpravidla 5–15 min., jen výjimečně trvá o něco déle. Operace přinese přesnou informaci o nálezu v děložní dutině. Získané tkáně jsou zaslány na mikroskopické vyšetření.

Schéma hysteroskopického vyšetření

Schéma hysteroskopického vyšetřeníHysteroskopie v ambulantním režimu má ve světě více než třicetiletou tradici. Pro lepší pochopení metody proto zařazujeme prezentaci s podrobným vysvětlením výkonu. Autorem je průkopník této metody L. Montevecchi. Metodiku s některými drobnými obměnami používáme také v ČR.