182018Srp

Hysterokopie

Co je hysteroskopie? Hysteroskopie je operační endoskopický výkon umožňující gynekologovi prohlédnout dutinu děložní a pod kontrolou zraku odebrat vzorek sliznice pro následné histopatologické vyšetření případně provést operační ošetření přímo v dutině děložní. Důvody k jejímu provedení Nejčastějším důvodem k provedení hysteroskopie je nepravidelné a opakované krvácení z dutiny děložní, které nemá jasnou příčinu a je zde neúspěšná konservativní…

Více o hysteroskopii
192015Srp

Abraze

lat. Ab -, rado – škrabat Mechanické obrušování dvou povrchů, získání drobných částeček materiálu. V gynekologii hovoříme o abrazi sliznice děložní. Abrazí získáváme materiál při kyretáži. . Literatura: VOKURKA M., HUGO J., Velký lékařský slovník, Maxdorf, 2009, ISBN 978-80-7345-202-5 ROZTOČIL A., Moderní gynekologie, Grada Publishing a.s., 2011 ,  ISNB 978-80-247-2832-2 Výraz abraze v gynekologickém slovníku na…

Více o abrazi
192015Srp

Polyp

(snad od řec. polypus – chobotnice, mnohonožec) polyp = v obecné rovině označuje výrůstek na sliznici. Polypy se vyskytují na sliznicích zažívacího traktu, v močových cestách, ženské pohlavní soustavě (polyp děložní sliznice nebo polyp děložního hrdla) případně dýchacích cestách (polyp nosní dutiny nebo hlasivek). Někdy se nepřesně označení polyp používá jen pro nezhoubné nádory. Při mnohočetném postižení…

Více o polypu
192015Srp

Myom

Myom (leiomyom, angl. fibroid) je benigní (= nezhoubný) útvar vyrůstající z děložní stěny. Myom můžeme charakterizovat jako tuhý svalový uzlík o průměru 1 cm až (výjimečně) několika decimetrů. Skládá se z hladkosvalových buněk myometria (= svaloviny děložní). Děložní myom je jednoznačně nejčastěji se vyskytujícím nezhoubným nádorem v oblasti ženského genitálního traktu. Myomy se vyskytují osamoceně, někdy bývají…

Více o myomu
192015Srp

Kyretáž

fr.curette, od curer – vyškrabovat, čistit Jedná se o chirurgický výkon prováděný zpravidla v celkové anestezii, kdy se do dutiny děložní přes hrdlo děložní zavede kyreta (což je kovový nástroj zakončený kličkou) a provede se snesení (seškrábnutí) děložní sliznice. Tento výkon se nejčastěji užívá při diagnostice a terapii silného menstruačního krvácení, nejasných nitroděložních nálezů (polyp, myom)…

Více o kyretáži
192015Srp

Biopsie

bios –živý (řec.), opsia – zrak (řec.) Jedná se o metodu odběru malého vzorku živé tkáně. Při správném zacílení a provedení je možné takto získat přesnou informaci o biologické povaze odebrané tkáně. K odběru tkáně můžeme použít kyretu, klíšťky, kartáček (např. cytobrush) či skalpel. Tato metoda je hojně využívaná k diagnostice nejasných nálezů na děloze, zejména pak…

Více o biopsii
222014Čvn

Pomůže mi ambulantní hysteroskopie, pokud mám problémy s otěhotněním?

Ano, tato metoda je velmi vhodná pro léčbu neplodnosti danou děložními srůsty. Děložní faktor je přibližně v 10% případů příčinou neplodnosti či opakovaného potrácení. Hysteroskopie je jednou ze základních metod, která může tuto chybu odhalit. V případě podezření na tento důvod by měla vyšetření podstoupit každá žena ještě před prvním cyklem umělého oplodnění. Zhruba u…

62014Kvě

Jsou nějaká omezení která znemožňují ambulantní hysteroskopii provést?

Výkon není limitován věkem. Jedná se pouze o zdravotní omezení (poruchy srdečního rytmu, nekompenzovaná epilepsie či jiné nejasné záchvatovité stavy aj.), kdy je nutno posoudit situaci individuálně. V některých případech je zapotřebí příprava k zákroku (užívání warfarinu aj.), při dodržení těchto zásad je zákrok následně ambulantně možný.