Jeden z nejčastějších gynekologických výkonů – HYSTEROSKOPIE – je již od r. 2009 díky našemu pracovišti v ČR možno podstoupit AMBULANTNĚ

 • velmi šetrná diagnostická a operační metoda v gynekologii bez nutnosti narkózy
 • ve světě již třicetiletá tradice, v ČR ji t. č. nabízí asi pět pracovišť (např. Gynprenatal Havířov a Gynenatal Hlučín)
 • alternativa pro spoustu žen, které jsou jinak kvůli pouhému odebrání vzorků či vyčištění dělohy vyslány k hospitalizaci
 • Od dubna roku 2019 jsou pracoviště Gynprenatal referenčním pracovištěm německé společnosti INVIDIA® Medical GmbH & Co. KG. Mudr. Petr Kovář se taktéž podílí na technologickém vývoji nástrojů společnosti INVIDIA® Medical, aby co nejlépe vyhovovaly praxi českých lékařů.

Ambulantní hysteroskopie

gynekologický výkon, který bez narkózy umožňuje prohlédnout dutinu děložní speciálním nástrojem (tzv. hysteroskopem), cíleně odebrat vzorky tkání, případně rovnou provést léčebný zákrok.

Cílem výkonu je:

 • důkladně prohlédnout dutinu děložní a nepřehlédnout lokální patologii
 • získat cílenou biopsii
 • řešit drobné léze

Může být využita k diagnostikování stavu (tzv. hysteroskopie diagnostická) i k léčbě (tzv. hysteroskopie operační).

Vizualizace ambulantní hysteroskopie

Kdy ambulantní hysteroskopie pomáhá (indikace)

Myom, před a po ambulantním odstranění

 • při abnormálním děložním krvácení
 • v případě abnormálního ultrazvukového nálezu
 • při problémech s bolestivou menstruací
 • při neplodnosti danou děložními faktory
 • při infertilitě (neschopnosti donosit dítě)
 • lokalizace a extrakce nitroděložního tělíska
 • kontrola po operacích na děloze
 • rezidua po porodu či potratu
 • vaginoskopie u panen a dětí (cizí těleso)

Průvodce nejčastějšími nálezy najdete v sekci fotogalerie a videa.

Operační zákrok

Zákrok se provádí velice tenkým operačním nástrojem – tzv. hysteroskopem, který má průměr 3 mm a je tedy tenčí, než když se zavádí nitroděložní tělísko. Proto není nutné žádné umrtvení, jenom zcela výjimečně se provádí znecitlivění lokálním anestetikem (podobně jako u zubaře). Žena si také před zákrokem může vzít ibuprofen (např. Brufen) nebo paracetamol (Paralen).

Odstranění polypu hysteroskopem
Odstranění polypu hysteroskopem

Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo. Po mírném naplnění dutiny děložní čirou kapalinou jsou za sterilních podmínek optikou přehlédnuty děložní hrdlo a dutina a získány vzorky tkání. Je-li to pro provedení výkonu nutné, rozšiřujeme hrdlo děložní dilatací. Hysteroskopem jsou do dělohy zavedeny operační nástroje, pomocí kterých je proveden malý operační výkon – např. odebrání vzorků sliznice, odstranění polypu atd. Někdy je k výkonu připojena abraze hrdla a těla děložního, tj. odstranění („seškrábnutí“) sliznice kyretou. Doba trvání výkonu je zpravidla 5–15 min., jen výjimečně trvá o něco déle. Operace přinese přesnou informaci o nálezu v děložní dutině. Získané tkáně jsou zaslány na mikroskopické vyšetření.

Odstranění polypů

Žena sice s polypem může normálně žít, pokud nezpůsobuje krvácivé potíže případně problémy v souvislosti s nemožností otěhotnět, ale na druhé straně i při nálezu klinicky němého (asymptomatického) polypu většinou doporučujeme jeho odstranění, abychom histopatologicky ověřili jeho nezhoubnou povahu. Navíc může dojít k malignímu zvrhnutí takového polypu.

U žen, které plánují těhotenství, jde o jistou prevenci potratu nebo nepříjemného krvácení v průběhu těhotenství. Léky ani jiné procedury k léčbě polypů nejsou bohužel známy, léčba je pouze chirurgická. Odstranění polypu děložního hrdla je jednoduchý nebolestivý zákrok proveditelný i ambulantně. Odstranění polypu děložního těla hysteroskopicky je výkonem miniinvazivním, prováděným pouze přes pochvu a děložní hrdlo. Hysteroskopické odstranění polypu děložního těla (polypektomie) je většinou 10 minut trvající zákrok s použitím vhodného tenkého instrumentária. Lze ho provést pomocí tzv. ambulantní hysteroskopie, pokud není polyp příliš velký (nad 1-1,5 cm), pokud je pacientka k tomuto typu výkonu vhodná a případně zvládne dyskomfort charakteru mírně bolestivého menses v délce 5 – 10 minut (není vždy, 50% žen ambulantní zákrok hodnotí jako naprosto nebolestivý). Důležité je vybavení hysteroskopy s tenkou optikou a zkušený operatér erudovaný v této technice. V opačném případě je standardem tento výkon provádět v celkové anestézii.

Schéma hysteroskopického vyšetření

Schéma hysteroskopického vyšetřeníHysteroskopie v ambulantním režimu má ve světě více než třicetiletou tradici. Pro lepší pochopení metody proto zařazujeme prezentaci s podrobným vysvětlením výkonu. Autorem je průkopník této metody L. Montevecchi. Metodiku s některými drobnými obměnami používáme také v ČR.