Důvodem pro hysteroskopické vyšetření můžou být různé potíže (silné, nepravidelné, příliš dlouhé menstruační krvácení, ale také neplodnost či potrácení aj.), ale také abnormální ultrazvukový nález aj. Pro názornost zařazujeme několik nejčastějších nálezů z naší lékařské databáze. Hysteroskopie umožňuje zrakem dokonale prohlédnout celou dutinu děložní a lokalizovat podezřelá místa. Tento výkon nahrazuje dříve „naslepo“ prováděnou kyretáž dutiny děložní. Odběr pod kontrolou zraku je pro diagnostiku onemocnění podstatně přínosnější.