Pomocí ambulantní hysteroskopie je možné také posunout nitroděložní tělísko či hormonální nitroděložní tělísko do správné polohy.