Knihu „Atlas panoramatické hysteroskopie“ můžete zakoupit zde.

 1.  ÚVOD
 2. ENDOMETRIUM
 3. HYPERPLÁZIE ENDOMETRIA
 4. ENDOMETRIÁLNÍ POLYP
 5. SUBMUKÓZNÍ MYOM
 6. VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY DĚLOŽNÍ
 7. INTRAUTERINNÍ ADHEZE

  Publikace obdržela ocenění České gynekologické a porodnické společnosti JEP za nejlepší monografii 2016/17

 8. DEFEKT JIZVY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU
 9. ADENOMYÓZA
 10. CHRONICKÁ ENDOMETRITIS
 11. DĚLOHA S PATOLOGICKÝM TEKUTÝM OBSAHEM (MUCOMETRA, HEMATOMETRA, PYOMETRA)
 12. KARCINOM ENDOMETRIA
 13. REZIDUA TĚHOTENSKÉ TKÁNĚ
 14. NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKA A LNG – IUS
 15. HRDLO DĚLOŽNÍ
 16. VEJCOVODY
 17. LÉKY S VLIVEM NA ENDOMETRIUM
 18. KOMPLIKACE
 19. RARITY