1. S využitím kamery dokáže hysteroskopie včas odhalit i minimální změny či nežádoucí zárodky a zahájit okamžitě léčbu.
  2. Není třeba hospitalizace.
  3. Bez nutnosti narkózy, předoperačních vyšetření a odběrů.
  4. Pacientky přicházejí v civilním oblečení a vzápětí také samy odcházejí.
  5. Lze plánovat v čase, který pacientce vyhovuje - např. po pracovní době.
  6. Zákrok trvá velmi krátce, jen 5 - 15 minut.
  7. Není nutná neschopenka nebo dovolená.
  8. Krátké čekací doby.
  9. Zákrok plně hradí pojišťovny

Dokument o ambulantní hysteroskopii


Mnoho žen podstoupí z důvodů poruchy menstruačního krvácení nebo podezření na gynekologické onemocnění v děloze (zpravidla stanovené ultrazvukem) diagnostický výkon, který vede k upřesnění závažnosti onemocnění a návrhu léčby. Zpravidla se jedná o tzv. hysteroskopii (metodu umožňující přímé prohlédnutí dutiny děložní) doplněnou o cílenou biopsii sliznice z dělohy. V obecném povědomí jsou tyto výkony spíše známy jako „abraze“, „kyretáž“ nebo slangově „vyčištění dělohy“. Až doposud bylo nutno spojit tento zákrok s hospitalizací v nemocnici a s nutností narkózy. S tím souvisela především časová náročnost na zajištění předoperačního vyšetření (opakované návštěvy u praktického lékaře) a jednodenní (i vícedenní) hospitalizace. Ambulantní hysteroskopie nabízí možnost podstoupit tento výkon u vhodných pacientek ambulantně (např. v odpoledních hodinách po práci) a bez nutnosti narkózy.