1. S využitím kamery dokáže hysteroskopie včas odhalit i minimální změny či nežádoucí zárodky a zahájit okamžitě léčbu.
  2. Není třeba hospitalizace.
  3. Bez nutnosti narkózy, předoperačních vyšetření a odběrů.
  4. Pacientky přicházejí v civilním oblečení a vzápětí také samy odcházejí.
  5. Lze plánovat v čase, který pacientce vyhovuje - např. po pracovní době.
  6. Zákrok trvá velmi krátce, jen 5 - 15 minut.
  7. Není nutná neschopenka nebo dovolená.
  8. Krátké čekací doby.
  9. Zákrok plně hradí pojišťovny

Nejmenší hysteroskop na světě

MUDr. Petr Kovář přednášel jako zvaný přednášející na KONGRESU ČGPS JEP S MEZINÁRODNÍ ÚČASTI v Karlových Varech. Při té příležitosti představil dosud nejmenší hysteroskop na světě, který sám designoval (ve spolupráci s německou firmou Invidia Medical GBMH) a pod jehož jménem se tento endoskop prodává po celém světě. Doplnil tak roky celosvětově používané operační nástroje Kovar Royal Collection. Endoskop měl svoji světovou premiéru na Globálním kongresu hysteroskopie v Barceloně v květnu t.r.

MUDr. Petr Kovář navrhnul dosud nejmenší hysteroskop na světě, který sám designoval (ve spolupráci s německou firmou Invidia Medical GBMH). Tento endoskop se prodává po celém světě pod jeho jménem, doplnil tak roky celosvětově používané operační nástroje Kovar Royal Collection. Endoskop měl svoji premiéru na Globálním kongresu hysteroskopie v Barceloně v květnu t.r.

Dokument o ambulantní hysteroskopii


Mnoho žen podstoupí z důvodů poruchy menstruačního krvácení nebo podezření na gynekologické onemocnění v děloze (zpravidla stanovené ultrazvukem) diagnostický výkon, který vede k upřesnění závažnosti onemocnění a návrhu léčby. Zpravidla se jedná o tzv. hysteroskopii (metodu umožňující přímé prohlédnutí dutiny děložní) doplněnou o cílenou biopsii sliznice z dělohy. V obecném povědomí jsou tyto výkony spíše známy jako „abraze“, „kyretáž“ nebo slangově „vyčištění dělohy“. Až doposud bylo nutno spojit tento zákrok s hospitalizací v nemocnici a s nutností narkózy. S tím souvisela především časová náročnost na zajištění předoperačního vyšetření (opakované návštěvy u praktického lékaře) a jednodenní (i vícedenní) hospitalizace. Ambulantní hysteroskopie nabízí možnost podstoupit tento výkon u vhodných pacientek ambulantně (např. v odpoledních hodinách po práci) a bez nutnosti narkózy.