Záznamy výkonu hysteroskopie prováděné ambulantní metodou

2x polyp v dutině děložní

Hormonální nitroděložní tělísko chybně uložené (napříč)

Hysteroskopie dělohy s vývojovou vadou - jednorohá děloha

Nitroděložní tělísko správně uložené uvnitř dělohy

Odstranění drobného myomu z dělohy

Odstranění drobného polypu z dutiny děložní ambulantní hysteroskopií

Pohled do normální dutiny děložní ambulantní hysteroskopií

Odstranění polypu v dutině děložní ambulantním hysteroskopem 

Cílené odběry podezřelých ložisek v děloze ambulantní hysteroskopií

Prohlídka dutiny děložní u ženy po přechodu