Slovník gynekologických pojmů

lat. Ab -, rado – škrabat

Mechanické obrušování dvou povrchů, získání drobných částeček materiálu.

Více zde

bios –živý (řec.), opsia – zrak (řec.)

Jedná se o metodu odběru malého vzorku živé tkáně. Při správném zacílení a provedení je možné takto získat přesnou informaci o biologické povaze odebrané tkáně. K odběru tkáně můžeme použít kyretu, klíšťky, kartáček (např. cytobrush) či skalpel. Tato metoda je hojně využívaná k diagnostice nejasných nálezů na děloze, zejména pak děložního hrdla. Můžeme použít různé techniky: probatorní excize klíšťkama při hysteroskopii, , endocervikální kyretáž (malou kyretou, což je nástroj podobný lžičce), punch biopsie – odběr tkáně pomocí bioptických kleští, probatorrní excize skalpelem, excize pomocí tzv. LOOP elektrosurgical excision procedure (LEEP) – excize tkáně bioptickou kličkou, aj.

Více zde

Hysteroskopem rozumíme úzké optické zařízení (speciálně upravenou kameru) a tenké operační nástroje, které je schopen lékař zavést přes pochvu do dělohy. Pod přímou optickou kontrolou lze pak tímto endoskopem odebrat vzorky, či provádět operativu v dutině děložní.

Více zde

Operační endoskopický výkon

Více zde

fr.curette, od curer – vyškrabovat, čistit

Jedná se o chirurgický výkon prováděný zpravidla v celkové anestezii, kdy se do dutiny děložní přes hrdlo děložní zavede kyreta (což je kovový nástroj zakončený kličkou) a provede se snesení (seškrábnutí) děložní sliznice.

Více zde

Myom (leiomyom, angl. fibroid) je benigní (= nezhoubný) útvar vyrůstající z děložní stěny. Myom můžeme charakterizovat jako tuhý svalový uzlík o průměru 1 cm až (výjimečně) několika decimetrů. Skládá se z hladkosvalových buněk myometria (= svaloviny děložní). Děložní myom je jednoznačně nejčastěji se vyskytujícím nezhoubným nádorem v oblasti ženského genitálního traktu. Myomy se vyskytují osamoceně, někdy bývají vícečetné a jejich prevalence (výskyt) je u žen do 30 let 20-30 % u žen nad 30 let 50%. Možnost maligního (=zhoubného) zvratu je minimální.

Více zde

(snad od řec. polypus – chobotnice, mnohonožec)

polyp = v obecné rovině označuje výrůstek na sliznici. Polypy se vyskytují na sliznicích zažívacího traktu, v močových cestách, ženské pohlavní soustavě (polyp děložní sliznice nebo polyp děložního hrdla) případně dýchacích cestách (polyp nosní dutiny nebo hlasivek). Někdy se nepřesně označení polyp používá jen pro nezhoubné nádory. Při mnohočetném postižení orgánu nebo orgánové soustavy hovoříme o polypóze.

Více zde