Kyretáž

fr.curette, od curer – vyškrabovat, čistit

Jedná se o chirurgický výkon prováděný zpravidla v celkové anestezii, kdy se do dutiny děložní přes hrdlo děložní zavede kyreta (což je kovový nástroj zakončený kličkou) a provede se snesení (seškrábnutí) děložní sliznice.

Tento výkon se nejčastěji užívá při diagnostice a terapii silného menstruačního krvácení, nejasných nitroděložních nálezů (polyp, myom) a může být proveden také jako součást hysteroskopického zákroku pro vyčištění děložní dutiny. Odebraný materiál je zaslán k histologickému vyšetření.

Alternativou kyretáže je hysteroskopie, jejíž hlavní výhodou je optická kontrola, (tedy zákrok není prováděn „poslepu“).

V minulosti se kyretáže hojně užívalo jakožto metody interrupční, což dnes nahrazuje bezpečnější vakuumaspirace, nebo metody medikametózní interrupce.

Komplikace tohoto výkonu jsou díky pokrokům v medicíně zcela ojedinělé. Jsou spojeny s celkovou anestezií a dále pak s výkonem samotným – může dojít k proniknutí kyrety dutinou děložní, k silnému krvácení, operace může být znesnadněna nitroděložními srůsty, aj.

Literatura:
VOKURKA M., HUGO J., Velký lékařský slovník, Maxdorf, 2009, ISBN 978-80-7345-202-5
ROZTOČIL A., Moderní gynekologie, Grada Publishing a.s., 2011 , ISNB 978-80-247-2832-2

Výraz kyretáž v gynekologickém slovníku na webu gynprenatal.cz.

Komentáře (0)

    Napsat komentář

    Vaše zpráva byla odeslána.
    Při odesílání došlo k chybě.