Hysteroskop

Hysteroskopem rozumíme úzké optické zařízení (speciálně upravenou kameru) a tenké operační nástroje, které je schopen lékař zavést přes pochvu do dělohy. Pod přímou optickou kontrolou lze pak tímto endoskopem odebrat vzorky, či provádět operativu v dutině děložní.

Tento hysteroskopický systém lze použít velice dobře také k provádění ambulantní hysteroskopie (bez nutnosti narkózy). Hysteroskopy pro „office“ vyšetření mají v průměru zpravila okolo 3,5 mm a proto není k jejich zavedení do dutiny děložní nutné rozšiřovat (dilatovat) děložní hrdlo. Je-li abnormální nález v dutině děložní, pak je lékař schopen okamžitě provést i operační výkon, pomocí kterého problém v dutině děložní dále řeší. Tento typ hysteroskopického výkonu se provádí spíše u méně rozsáhlých nálezů. Je takto možno v ambulanci kompletně ošetřit např. malé polypy=výrůstky v dutině děložní, drobné myomy, případně při menším rozsahu kupříkladu rozrušit srůsty (adheze), které mohou stát za neplodností. Takový výkon lze právě díky velice tenkým hysteroskopům provést zcela bez anestézie (bez nutnosti znecitlivění), tzn. „v ambulantním režimu“ nabízeném na našem pracovišti.

K rozsáhlým operačním výkonům, jako např.resekce větších děložních myomů či rozrušení plošných srůstů se pak používá širší hysterokop o průměru 8 - 9mm. Zde je již nutná dilatace (rozšíření) děložního hrdla. Tento výkon lze ale vzhledem k bolestivosti provádět prozatím pouze v celkové anestézii a v ústavním (nemocničním) zařízení.

Díky revolučnímu typu ambulantích hysteroskopů, které mají výrazně větší operační možnosti, se dá předpokládat, že hranice toho, co lze provádět v ambulanci, se dále rozšíří. Tyto konstrukčně jinak sestrojené hysterokopy bude naše pracoviště zavádět jako první ambulantní pracoviště v ČR již koncem roku 2018.

Komentáře (0)

    Napsat komentář

    Vaše zpráva byla odeslána.
    Při odesílání došlo k chybě.