Myom

Myom (leiomyom, angl. fibroid) je benigní (= nezhoubný) útvar vyrůstající z děložní stěny. Myom můžeme charakterizovat jako tuhý svalový uzlík o průměru 1 cm až (výjimečně) několika decimetrů. Skládá se z hladkosvalových buněk myometria (= svaloviny děložní). Děložní myom je jednoznačně nejčastěji se vyskytujícím nezhoubným nádorem v oblasti ženského genitálního traktu. Myomy se vyskytují osamoceně, někdy bývají vícečetné a jejich prevalence (výskyt) je u žen do 30 let 20-30 % u žen nad 30 let 50%. Možnost maligního (=zhoubného) zvratu je minimální.

Mohou být zcela asymptomatické (= bez projevů), avšak často se setkáváme se specifickými obtížemi: hypermenorhea – silné menstruační krvácení, menorrhagie – prodloužená délka menstruačního cyklu (tj. více než 7 dnů), dysmenorea – bolestivé menstruační krvácení, a poruchy plodnosti.

Příčina vzniku děložních myomů je nejasná. Určitou roli hraje genetická predispozice, dále pak hormonální ovlivnění také některé další vlivy – vyskytují se častěji u obézních pacientek, u vícerodiček, častěji jsou u černošské než u bělošské populace.

Terapie děložních myomů se odvíjí od jejich projevů. Je – li myom asymptomatický (tedy nejsou -li přítomny žádné z výše uvedených příznaků), postačí pouhé sledování. Při výskytu symptomů je nutné chirurgické odstranění (tzv. myomektomie). V určitých případech můžeme použít medikamentózní léčbu k redukci děložních myomů, nebo k přípravě před jejich odstraněním.

Literatura:
MÁRA M., HOLUB Z. a kol.: Děložní myomy – moderní diagnostika a léčba. Grada Publishing a.s. 2009 ISNB 978-80-247-1854-5
VOKURKA M., HUGO J., Velký lékařský slovník, Maxdorf, 2009, ISBN 978-80-7345-202-5
HOLUB Z., Minimálně invazivní operace v gynekologii, Grada Publishing a.s.

Výraz myom v gynekologickém slovníku na webu gynprenatal.cz.

Komentáře (0)

    Napsat komentář

    Vaše zpráva byla odeslána.
    Při odesílání došlo k chybě.