Biopsie

bios –živý (řec.), opsia – zrak (řec.)

Jedná se o metodu odběru malého vzorku živé tkáně. Při správném zacílení a provedení je možné takto získat přesnou informaci o biologické povaze odebrané tkáně. K odběru tkáně můžeme použít kyretu, klíšťky, kartáček (např. cytobrush) či skalpel. Tato metoda je hojně využívaná k diagnostice nejasných nálezů na děloze, zejména pak děložního hrdla. Můžeme použít různé techniky: probatorní excize klíšťkama při hysteroskopii, , endocervikální kyretáž (malou kyretou, což je nástroj podobný lžičce), punch biopsie – odběr tkáně pomocí bioptických kleští, probatorrní excize skalpelem, excize pomocí tzv. LOOP elektrosurgical excision procedure (LEEP) – excize tkáně bioptickou kličkou, aj.

Vzorek se dále zpracovává metodou histologickou (vyšetření pod mikroskopem), která vyhodnotí povahu odebrané tkáně.

U výše jmenovaných technik je výhodou snadné provedení s minimální zátěží pacientky.

Literatura:
VOKURKA M., HUGO J., Velký lékařský slovník, Maxdorf, 2009, ISNB 978-80-7345-202-5
ROZTOČIL A., Moderní gynekologie, Grada Publishing a.s., 2011 , ISNB 978-80-247-2832-2
TURYNA R., SLÁMA J., Kolposkopie děložního hrdla, Galen, 2010, ISNB 978 – 80 – 7262 – 679 – 3

Výraz biopsie v gynekologickém slovníku na webu gynprenatal.cz.

Komentáře (0)

    Napsat komentář

    Vaše zpráva byla odeslána.
    Při odesílání došlo k chybě.