Jeden z nejčastějších gynekologických výkonů – HYSTEROSKOPIE – je již od r. 2009 díky našemu pracovišti v ČR možno podstoupit AMBULANTNĚ

 • velmi šetrná diagnostická a operační metoda v gynekologii bez nutnosti narkózy
 • ve světě již třicetiletá tradice, v ČR ji t. č. nabízí asi pět pracovišť (např. Gynprenatal Havířov a Gynenatal Hlučín)
 • alternativa pro spoustu žen, které jsou jinak kvůli pouhému odebrání vzorků či vyčištění dělohy vyslány k hospitalizaci

Ambulantní hysteroskopie

gynekologický výkon, který bez narkózy umožňuje prohlédnout dutinu děložní speciálním nástrojem (tzv. hysteroskopem), cíleně odebrat vzorky tkání, případně rovnou provést léčebný zákrok.

Cílem výkonu je:

 • důkladně prohlédnout dutinu děložní a nepřehlédnout lokální patologii
 • získat cílenou biopsii
 • řešit drobné léze

Může být využita k diagnostikování stavu (tzv. hysteroskopie diagnostická) i k léčbě (tzv. hysteroskopie operační).


Vizualizace ambulantní hysteroskopie


Kdy ambulantní hysteroskopie pomáhá (indikace)

Myom před a po operaci

 • při abnormálním děložním krvácení
 • v případě abnormálního ultrazvukového nálezu
 • při problémech s bolestivou menstruací
 • při neplodnosti danou děložními faktory
 • při infertilitě (neschopnosti donosit dítě)
 • lokalizace a extrakce nitroděložního tělíska
 • kontrola po operacích na děloze
 • rezidua po porodu či potratu
 • vaginoskopie u panen a dětí (cizí těleso)

Průvodce nejčastějšími nálezy najdete v sekci fotogalerie a videa.


Operační zákrok

Odstranění polypu hysteroskopem

Zákrok se provádí velice tenkým operačním nástrojem – tzv. hysteroskopem, který má průměr 3 mm a je tedy tenčí, než když se zavádí nitroděložní tělísko. Proto není nutné žádné umrtvení, jenom zcela výjimečně se provádí znecitlivění lokálním anestetikem (podobně jako u zubaře). Žena si také před zákrokem může vzít ibuprofen (např. Brufen) nebo paracetamol (Paralen).

Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo. Po mírném naplnění dutiny děložní čirou kapalinou jsou za sterilních podmínek optikou přehlédnuty děložní hrdlo a dutina a získány vzorky tkání. Je-li to pro provedení výkonu nutné, rozšiřujeme hrdlo děložní dilatací. Hysteroskopem jsou do dělohy zavedeny operační nástroje, pomocí kterých je proveden malý operační výkon – např. odebrání vzorků sliznice, odstranění polypu atd. Někdy je k výkonu připojena abraze hrdla a těla děložního, tj. odstranění („seškrábnutí“) sliznice kyretou. Doba trvání výkonu je zpravidla 5–15 min., jen výjimečně trvá o něco déle. Operace přinese přesnou informaci o nálezu v děložní dutině. Získané tkáně jsou zaslány na mikroskopické vyšetření.


Odstranění polypů

Žena sice s polypem může normálně žít, pokud nezpůsobuje krvácivé potíže případně problémy v souvislosti s nemožností otěhotnět, ale na druhé straně i při nálezu klinicky němého (asymptomatického) polypu většinou doporučujeme jeho odstranění, abychom histopatologicky ověřili jeho nezhoubnou povahu. Navíc může dojít k malignímu zvrhnutí takového polypu.

U žen, které plánují těhotenství, jde o jistou prevenci potratu nebo nepříjemného krvácení v průběhu těhotenství. Léky ani jiné procedury k léčbě polypů nejsou bohužel známy, léčba je pouze chirurgická. Odstranění polypu děložního hrdla je jednoduchý nebolestivý zákrok proveditelný i ambulantně. Odstranění polypu děložního těla hysteroskopicky je výkonem miniinvazivním, prováděným pouze přes pochvu a děložní hrdlo. Hysteroskopické odstranění polypu děložního těla (polypektomie) je většinou 10 minut trvající zákrok s použitím vhodného tenkého instrumentária. Lze ho provést pomocí tzv. ambulantní hysteroskopie, pokud není polyp příliš velký (nad 1-1,5 cm), pokud je pacientka k tomuto typu výkonu vhodná a případně zvládne dyskomfort charakteru mírně bolestivého menses v délce 5 – 10 minut (není vždy, 50% žen ambulantní zákrok hodnotí jako naprosto nebolestivý). Důležité je vybavení hysteroskopy s tenkou optikou a zkušený operatér erudovaný v této technice. V opačném případě je standardem tento výkon provádět v celkové anestézii.


Schéma hysteroskopického vyšetření

Hysteroskopie v ambulantním režimu má ve světě více než třicetiletou tradici. Pro lepší pochopení metody proto zařazujeme prezentaci s podrobným vysvětlením výkonu. Autorem je průkopník této metody L. Montevecchi. Metodiku s některými drobnými obměnami používáme také v ČR.