Slizniční synechie 1

Mnohotné slizniční srůsty

Intrauterinní plošné synechie

Muskulární synechie a polypy endometria