Vážení čtenáři, drazí kolegové!

Nacházíte se na stránkách videoatlasu, který je součástí knižní publikace ATLAS PANORAMATICKÉ HYSTEROSKOPIE.

Přestože bylo v rámci přípravy hysteroskopického atlasu pořízeno několik tisíc statických fotografií (a z nich víc jak 600 nakonec zařazeno do knižní verze), zdaleka ne vždy umí snímek zachytit v plném rozsahu to, co má být zdůrazněno.

Ve snaze předat co nejucelenější informaci dál proto vznikly tyto stránky, jejichž hlavním smyslem je zjednodušit orientaci v nálezech dutiny děložní. Měly by napomoci zejména začínajícím hysteroskopistům, ale také vám všem, kteří si uvědomují potenciál této metody. Videoarchiv bych rád navíc v budoucnu dále rozšiřoval o nejzajímavější nálezy především z mé hysteroskopické praxe.

Pevně doufám, že tato snaha nevyjde nazmar a knižní monografie ATLAS PANORAMATICKÉ HYSTEROSKOPIE společně s videodatabází napomůže k popularizaci hysteroskopie jako takové.

Vzhledem k tomu, že naprostá většina snímků i videí byla pořízena při diagnostické a operační hysteroskopii v režimu „office“, mohu doufat, a je to i mým tajným přáním, že knižní monografie přispěje i ke změně pohledu mnohých z vás na hysteroskopii prováděnou formou ambulantního výkonu.

MUDr. Petr Kovář
V Havířově dne 22. října 2017